Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài khảo sát sơ bộ tại Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Ngày 26/4/2017, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài (ĐGN) của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội (KĐCLGD-ĐHQGHN) đã tiến hành khảo sát sơ bộ tại Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế để chuẩn bị cho đợt khảo sát chính... Chi tiết...
 
 
 
 
Khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế
Trong 5 ngày từ 15/5 đến 19/5, tại trường Đại học Khoa học (ĐHKH), đoàn Chuyên gia Đánh giá ngoài đã tiến hành khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài trường ĐHKH. Sau 5 ngày làm việc, sáng 19/5, tại hội trường A1 của Trường đã diễn ra lễ bế... Chi tiết...
 
 
THÔNG TƯ 12/2017/TT-BGDÐT BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 22-05-2017
Thông tư này thay thế Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học; Điều 1, Điều 2 của Thông tư số 37/2012/TT-BGDĐT ngày... Chi tiết...